Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Drugi letni sestanek v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021

Ljubljana, 15. oktober 2020 – Predstavniki držav donatoric so skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – v vlogi Nacionalne kontaktne točke in Nosilca programov – ter ostalimi udeleženci na drugem letnem sestanku ocenili izvajanje Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP v letih 2019 in 2020.

Na drugem letnem sestanku, ki je tokrat potekal preko video povezave, so udeleženci potrdili Kombinirano strateško in letno poročilo za leto 2019, ki bo objavljeno na spletni strani finančnih mehanizmov. Seznanili so se tudi z izvajanjem programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, programa Izobraževanje – krepitev človeških virov ter Sklada za civilno družbo v letu 2020. Razpravljali so o prerazporeditvi sredstev rezerve tj. še nerazporejenih sredstev finančnih mehanizmov, ki so bila dodeljena Sloveniji, ter se pogovorili tudi o drugih odprtih vprašanjih.

Predstavniki držav donatoric so izrazili zadovoljstvo z dosedanjim izvajanjem finančnih mehanizmov in programov v Sloveniji. Udeleženci so se strinjali, da trenutna situacija glede Covid-19 predstavlja velik izziv na vseh področjih izvajanja finančnih mehanizmov, kar pri iskanju rešitev zahteva še večjo fleksibilnost ter tesnejše medsebojno sodelovanje.

Skip to content