Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Dostojno delo za vse in Dan za dvojnika

4. oktober 2021 – S projektom Dostojno delo za vse si Zavod RS za zaposlovanje in projektni partnerji Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in Norveška uprava za delo in socialno delo (NAV Norge) prizadevajo dvigniti ozaveščenost o dostojnem delu v strokovni in splošni javnosti ter med deležniki na trgu dela. Kot podpora zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih so pripravili prvi Dan za dvojnika v Sloveniji, ki bo potekal 7. in 8. oktobra 2021.

Cilji projekta Dostojno delo za vse so usposobiti javne uslužbence in delodajalce za zagotavljanje pogojev dostojnega dela, okrepiti sodelovanje med vključenimi socialnimi partnerji, deležniki in drugimi udeleženci projekta, uvesti in uveljaviti koncept Dan za dvojnika in izboljšati ozaveščenost o dostojnem delu med najširšim prebivalstvom (splošna javnost).

Z namenom doseganja zastavljenih ciljev se v okviru projekta izvajajo naslednje aktivnosti:
– prenos in uporaba znanj in dobrih praks z Norveške;
– priprava koncepta Dan za dvojnika;
– priprava vsebine in izvedba usposabljanj o dostojnem delu;
– izdelava promocijskega materiala in izdelkov za ozaveščanje o dostojnem delu v Sloveniji;
– organizacija usposabljanja o dostojnem delu za 250 javnih uslužbencev in 250 delodajalcev;
– organizacija konference za ozaveščanje o dostojnem delu;
– načrtovanje in vodenje medijskih kampanj za spodbujanje dostojnega dela v Sloveniji.

Dan za dvojnika je dan, ki ga brezposelni preživi kot dvojnik zaposlenega na delovnem mestu, ki ga želi opravljati, ali v podjetju, v katerem se želi zaposliti. Brezposelni spremlja potek dela v podjetju, spoznava zahteve delovnega mesta in s tem preveri ustreznost svojih predstav o želeni zaposlitvi.

Projekt Dostojno delo za vse se izvaja med 1. 3. 2020 in 31. 8. 2022 v okviru programa Socialni dialog – dostojno delo, ki ga upravlja Innovation Norway in je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma.

Skip to content