Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Delovni obisk CPU-Ljubljana

19. oktober 2022 – V sklopu sofinanciranega projekta StudioKroG smo se udeležili neformalnega delovnega obiska v Centru ponovne uporabe (CPU) v Ljubljani.

Namen srečanja je bil s poudarkom na uveljavljanju in razumevanju načel krožnega gospodarstva v praksi, predstavitev sodelovanja z VOKA-SNAGA in Mestno občino Ljubljana (MOL).

V sklopu obiska je bil tudi voden ogled delovnih procesov v CPU (ogled krožnega sistema ravnanja z odpadki, ki jih vključimo v ponovno uporabo, snovni tok različnih izdelkov, priprava na ponovno uporabo, diagnostika, komunikacija z uporabniki).

Predstavljen je bil tudi koncept delovanja socialnega podjetja CPU, vpliv dejavnosti RE-USE na blaženje podnebnih sprememb in možnosti za prilagajanje nanje (vzpostavljanje nove paradigme za doseganje podnebne nevtralnosti na področju RE-USE).

 Več o naših projektih v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje si preberite na povezavi: https://www.norwaygrants.si/projekti/projekti-programa-blazenje-podnebnih-sprememb-in-prilagajanje-nanje/

Skip to content