Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Delavnica za poročanje za slovenske upravičence – program Izobraževanje – krepitev človeških virov

25. oktober 2022 – Izvedli smo online delavnico za poročanje za slovenske upravičence v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

V prvem delu delavnice je Nosilec programa predstavil sistem poročanja za slovenske upravičence v sistemu eMS, sistem poročanja projektnih partnerjev z Norveške, podal osnovne informacije o spremembah projekta ter odgovarjal na vprašanja upravičencev v zvezi s poročanjem.

V drugem delu delavnice je imela besedo kontrola enota, ki je odgovarjala na vprašanja upravičencev v zvezi z upravičenostjo izdatkov in dokazili zanje.

Skip to content