Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Delavnica za Nacionalne kontaktne točke

Od 21. do 23. 1. 2019 je v Bruslju potekala delavnica za predstavnike Nacionalnih kontaktnih točk v okviru NOR in EGP FM 2014–2021. Delavnico je organiziral Urad za finančne mehanizme v Bruslju (UFM).

Predstavniki ministrstev za zunanje zadeve držav donatoric (Norveška, Islandija in Lihtenštajn) so udeležencem predstavili svoj pogled na sodelovanje z državami upravičenkami. UFM je predstavil prednosti in pomanjkljivosti poročanja, pomen upravljanja s tveganji ter nov informacijski sistem za poročanje o programih, ki se izvajajo v posameznih državah upravičenkah. Predstavnik OECD je udeležence seznanil s področjem dobrega upravljanja in možnostmi oblik pomoči pri izboljšanju upravljanja v državah upravičenkah.

Skip to content