Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Podpisan sporazum za podporo pri integraciji razseljenih oseb iz Ukrajine z začasno zaščito v Sloveniji

9. maj 2022 – Skupni odbor Sklada za bilateralne odnose je potrdil financiranje bilateralne aktivnosti za podporo pri integraciji razseljenih oseb iz Ukrajine z začasno zaščito v Sloveniji.

Ciljna skupina so razseljene osebe iz Ukrajine s statusom začasne zaščite, ki živijo v nastanitvenih centrih, ki jih zagotavlja Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov ter ostale razseljene osebe. Z izvajanjem te bilateralne aktivnosti se Slovenija odziva na posledice vojne v Ukrajini, ki se je začela konec februarja 2022 in je hitro povzročila množično izseljevanje ljudi iz te države.

Nosilec bilateralne aktivnosti je Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM). V okviru bilateralne aktivnosti bodo nudene osnovne podpore pri vključevanju oseb s statusom začasne zaščite iz Ukrajine v slovensko družbo, aktivnosti pa se bodo izvajale na daljavo, prek spleta.

Cilji bilateralne aktivnosti se osredotočajo na tri temeljna področja:

  1. pridobitev ustreznih informacij o poznavanju osnovnih pravic, do katerih so, kot začasno razseljene osebe, upravičeni;
  2. ukrajinskim beguncem bo omogočen krajši orientacijski tečaj o glavnih posebnostih življenja v Sloveniji, ki bo bistveno pospešil njihovo vključevanje v družbo;
  3. posameznim šolarjem s statusom začasne zaščite, ki so vpisani v slovenske javne šole, bo omogočena podpora pri osnovni pismenosti v slovenskem jeziku in pomoč pri učnem procesu.

Ocenjena vrednost bilateralne aktivnosti je 101.000,00 EUR, traja pa od maja do decembra 2022. Izvaja se v okviru Sklada za bilateralne odnose.

Skip to content