Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Seznanitev z modelom Hiša za otroke v Bergnu

Od 12. do 13. 3. 2019 so se v norveškem Bergnu predstavniki iz Slovenije podrobneje seznanili z modelom Barnahus (slov. Hiša za otroke), ki otrokom, žrtvam nasilja, nudi celovito obravnavo na enem mestu. Spoznali so nekatere strokovnjake, ki so jim predstavili svoja znanja in izkušnje, imeli pa so tudi priložnost ogledati si prostore Barnahus Bergen. Ta model se na Norveškem v praksi uporablja že več kot desetletje. Udeleženci srečanja so si bili enotni, da bi omenjeni model pomembno prispeval k bolj celoviti in manj travmatični obravnavi otrok, žrtev nasilja, tudi v Sloveniji.

V Bergnu so se srečali predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) v vlogi Nosilca programa »Krepitev človeških virov«, Ministrstva za pravosodje (MP) ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in predstavniki norveške Agencije za mednarodno sodelovanje in izboljšanje kakovosti v visokem šolstvu (DIKU) v vlogi programskega partnerja z Norveške ter predstavniki organizacij Barnahus Bergen in Barnahus Bodø.

Skip to content