Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Razpis za institucionalno podporo v okviru Sklada za civilno družbo – Active Citizens Fund

14. januar 2021 – Objavljen je tretji razpis v okviru Sklada za civilno družbo (Active Citizens Fund) v Sloveniji. Razpis za institucionalno podporo je namenjen srednje razvitim nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju človekovih pravic, demokracije, transparentnosti in aktivnega državljanstva. Pet izbranih organizacij bo dobilo 3-letno podporo v vrednosti 90.000 evrov in široko podporo različnih mentorjev za uresničitev strateškega načrta.

Razpis za institucionalno podporo ni namenjen sofinanciranju projektov, ampak izvajanju strateških načrtov organizacije. Tekom treh let, kolikor traja podpora, bodo organizacije deležne široke podpore mentorjev in trenerjev z namenom, da bi v tem obdobju tako nadgradile svoje kapacitete in razvile svoje programe, da bodo zmožne pridobivati večja in različnejša sredstva za svoje delovanje.

Dodeljen znesek je pavšalen, kar pomeni, da organizacije ne bodo poročale o porabi finančnih sredstev, ampak o doseganju rezultatov.

Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki:

  • so bile ustanovljene vsaj 60 mesecev pred rokom prijave na razpis (ustanoviti so se torej morale pred 15. 3. 2016),
  • so v letih 2017–2019 imele povprečni letni prihodek med 100.000 in 500.000 evri,
  • ki izvajajo ali so od 1. januarja 2017 izvedle najmanj tri projekte na naslednjih področjih: a.) Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost; b.) Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete,
  • imajo sprejet večletni organizacijski delovni načrt ali strategijo.

Rok za prijavo: 15. 3. 2021 ob 12. uri

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Sklada za civilnbo družbo – Active Citizens Fund. V zvezi z razpisom so objavljena tudi že prva vprašanja in odgovori.

Delavnice v pomoč prijaviteljem na Javni razpis za institucionalno podporo

V podporo prijaviteljem bosta organizirani dve spletni delavnici, prva je namenjena podrobnejši predstavitvi namena razpisa in razpisne dokumentacije, druga pa strateškemu načrtovanju.

Informativna spletna delavnica za prijavitelje na Javni razpis za institucionalno podporo

V pomoč zainteresiranim prijaviteljem bo upravljavec sklada 22. januarja 2021 ob 10. uri izvedel informativno spletno delavnico. Na informativni delavnici bodo podrobneje predstavljeni namen razpisa, upravičeni prijavitelji in vse posebnosti tega razpisa. Drugi del je namenjen predstavitvi kako izpolniti prijavnico in organizacijski proračun.

Delavnica bo potekala prek aplikacije Zoom, ki omogoča udeležbo do 100 ljudi. Če bo interesentov več kot 95, bo udeležba omejena na eno osebo iz vsake organizacije. Za vse tiste, ki se je ne boste mogli udeležiti, bo posnetek delavnice, vključno z vprašanji in odgovori udeležencev, objavljen tudi na YouTube kanalu CNVOS. Prijave bodo odprte do zapolnitve prostih mest. Na delavnico se prijavite tukaj.

Strateško načrtovanje – spletna delavnica v pomoč prijaviteljem na Javni razpis za institucionalno podporo

Pogoj in temelj za dobro prijavo na javni razpis je večletni organizacijski delovni načrt oz. strategija, zato bo v pomoč prijaviteljem upravljavec sklada organiziral posebno strateško delavnico, ki bo v torek, 2. 2. 2021, ob 10. uri.

Delavnica bo potekala prek aplikacije Zoom, ki sicer omogoča udeležbo do 100 ljudi, priporočeno je, da se delavnice udeležijo resnično le tiste organizacije, ki izpolnjujete pogoje za prijavo.

Posnetek delavnice bo objavili tudi na YouTube kanalu CNVOS.

Na delavnico pa se lahko prijavite tukaj.

 

Podrobnejše informacije o razpisu in dokumentacija so na voljo na spletni strani programa. Vsa vprašanja v zvezi z razpisom naslovite na upravljavca sklada. SVRK ni pristojna za razpis ali pojasnila in tolmačenje razpisne  dokumentacije.

Skip to content