Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Dopolnjen Aneks 3 k Uredbama držav donatoric – Zahteve informiranja in komuniciranja

13. november 2020 – Zagotavljanje prepoznavnosti in vidljivosti Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP ter prispevka držav donatoric – Islandije, Lihtenštajna in Norveške – je ključnega pomena pri ozaveščanju o prizadevanjih, ki potekajo v okviru finančnih mehanizmov. S spremembo Aneksa 3 k Uredbama držav donatoric – Zahteve informiranja in komuniciranja države donatorice poenostavljajo proces komuniciranja.

Odgovornost držav donatoric je, zagotoviti, da zahteve določene v Aneksu 3 obeh Uredb držav donatoric omogočajo doseganje komunikacijskih ciljev na najbolj učinkovit in jasen način. V ta namen je spremenjen Aneks 3 v delu, ki določa zahteve glede spletnih strani nosilca projekta. Nosilec projekta ima zdaj možnost izbrati ali ustvari samostojno spletno stran projekta ali ustvari podstran na že obstoječi spletni strani ali oblikuje aktiven profil na socialni omrežjih za projekte, za katere spletna stran še ne obstaja. Ta sprememba naj bi poenostavila nekatere procese komuniciranja in informiranja o projektu.

Dopolnjen Aneks 3 k Uredbama držav donatoric – Zahteve informiranja in komuniciranja je objavljeno na spletni strani Urada za finančne mehanizme.

Skip to content