SKLAD ZA CIVILNO DRUŽBO – OBVESTILO

Sklad za civilno družbo pripravlja 10. oktobra uradno otvoritev programa v Sloveniji.

Upravljavec sklada CNVOS v konzorciju z Zavodom PIP in DRPD Novo mesto bo na otvoritvenem dogodku predstavil program Sklada za civilno družbo, ki je namenjen trajnostnemu razvoju in krepitvi nevladnega sektorja. Sklad je financiran s sredstvi Finančnega mehanizma EGP.

Število mest na dogodku je omejeno. Prijavite se na spletni strani CNVOS.

SKLAD ZA REGIONALNO SODELOVANJE – OBVESTILO

Upravljavec sklada Ecorys Polska obvešča, da se je v drugi krog razpisa Sklada za regionalno sodelovanje uvrstilo 40 popolnih vlog.

Izbrani predlogi pokrivajo pet prednostnih področij Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP ter vključujejo organizacije iz cele Evrope, tudi iz Slovenije (5 organizacij v vlogi vodilnega partnerja in 9 v vlogi partnerja iz države upravičenke). Pozno jeseni naj bi bilo znano, kateri projekti bodo izbrani za financiranje.

Vabljeni k spremljanju spletne strani Sklada za regionalno sodelovanje za več informacij.

  • Vsa vprašanja v zvezi s Skladom za regionalno sodelovanje naslovite na upravljavca sklada Ecorys Polska: eeagrants@ecorys.com

ZELENA LUČ ZA DOKUMENTA ZASNOVA PROGRAMA

Države donatorice so odobrile dokumenta Zasnova programa Krepitev človeških virov (v ang. Concept Note for Education Programme) in Zasnova programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje (v ang. Concept Note for Climate Change Mitigation and Adaptation Programme).

Z odobritvijo obeh dokumentov je bil narejen velik korak k naslednji fazi, ki nas čaka – uskladitvi in podpisu sporazumov za oba programa. Oba dokumenta Zasnova programa sta dostopna na naši spletni strani.

PRVI LETNI SESTANEK V OKVIRU NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA IN FINANČNEGA MEHANIZMA EGP

Ljubljana, 27. in 28. maj 2019 – Slovenijo so obiskali predstavniki držav donatoric in skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – v vlogi Nacionalne kontaktne točke in Nosilca programov – ter drugimi udeleženci na prvem letnem sestanku ocenili dosedanje izvajanje Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP v obdobju 2014–2021.

Prvi dan njihovega obiska so predstavniki držav donatoric in SVRK obiskali CMEPIUS, ki je v obdobju 2009–2014 nastopal v vlogi Nosilca programa Štipendijski sklad, v tekočem obdobju pa je upravljavec sheme majhnih donacij v okviru programa »Krepitev človeških virov«. Tam so njihovi predstavniki povzeli aktivnosti prejšnjega obdobja, predstavnica Biotehniškega centra Naklo pa je predstavila tri projekte, ki so jih izvajali v prejšnjem obdobju, med njimi tudi projekt WOW – We open and share our worlds, v katerem so dijaki in profesorji pridobili dragocene in nepozabne izkušnje.

Drugi dan je bilo na prvem letnem sestanku s strani donatorjev potrjeno Končno strateško poročilo izvajanja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2009–2014, večino časa pa so udeleženci sestanka posvetili pregledu Kombiniranega strateškega in letnega poročila za leto 2018, ki bo objavljeno tudi na spletni strani. Tudi to poročilo je bilo uspešno potrjeno s strani donatorjev. Slovenijo vidijo kot primer dobre prakse, kot partnerico z veliko izkušnjami in znanja, koristnega tudi zanje. Posebej so veseli okrepljenega bilateralnega sodelovanja med državami, za katerega upajo, da se bo tako uspešno nadaljevalo tudi v prihodnje.

PROGRAM SOCIALNI DIALOG – DOSTOJNO DELO (OBVESTILO)

Urad za finančne mehanizme v Bruslju obvešča, da je na razpis v okviru programa Socialni dialog – dostojno delo prispelo 61 prijav, med njimi tudi ena iz Slovenije. 60% prijav vključuje vsaj enega partnerja z Norveške. Za vse države upravičenke je na voljo 10,6 milijona EUR v okviru Norveškega finančnega mehanizma.

Program Socialni dialog – dostojno delo se osredotoča na krepitev tristranskega dialoga med delodajalci, sindikati in javnimi organi ter na spodbujanje dostojnega dela. V imenu držav donatoric program izvaja Innovation Norway.

Vabljeni k spremljanju spletne strani Innovation Norway za več informacij.

  • Vsa vprašanja v zvezi s programom Socialni dialog – dostojno delo naslovite na izvajalca programa Innovation Norway: decentwork@innovationnorway.no

SKLAD ZA REGIONALNO SODELOVANJE – OBVESTILO

Upravljavec sklada Ecorys Polska obvešča, da je bilo med 700 prispelimi prijavami na razpis Sklada za regionalno sodelovanje izbranih 42, ki so se uvrstile v drugi krog.

Izbrani predlogi pokrivajo vsa prednostna področja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP ter vključujejo organizacije iz cele Evrope.

Vabljeni k spremljanju spletne strani Sklada za regionalno sodelovanje za več informacij.

  • Vsa vprašanja v zvezi s Skladom za regionalno sodelovanje naslovite na upravljavca sklada Ecorys Polska: eeagrants@ecorys.com

PRVO SREČANJE SKUPNEGA ODBORA SKLADA ZA BILATERALNE ODNOSE

V sredo, 10. aprila 2019, je v Ljubljani potekalo prvo srečanje Skupnega odbora Sklada za bilateralne odnose v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021.

Predstavniki v odboru so večino srečanja posvetili pregledu vloge in odgovornosti odbora ter načrtu predvidenih bilateralnih aktivnosti. Identificirali so štiri ideje bilateralnega sodelovanja s področja enakih možnosti, zlasti v diplomaciji, ozaveščanja odločevalskih struktur o ukrepih blaženja podnebnih sprememb ter pomoči državam v razvoju. Njegova Ekscelenca Olav Berstad, veleposlanik Kraljevine Norveške, predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve RS, Urada za finančne mehanizme v Bruslju ter Nacionalne kontaktne točke so tako na prvem skupnem srečanju začrtali nadaljnjo pot uspešnega bilateralnega sodelovanja med državami donatoricami in Slovenijo.

VELEPOSLANIK KRALJEVINE NORVEŠKE NA OBISKU V SLOVENIJI

V četrtek, 28. marca 2019, se je Njegova Ekscelenca Olav Berstad, veleposlanik Kraljevine Norveške v okviru svojega delovnega obiska v Sloveniji srečal s predstavniki SVRK.

Sestal se je z novim vodjem Nacionalne kontaktne točke, Dimitrijem Purom. Vodja NKT ga je seznanil s trenutnimi aktivnostmi v okviru izvajanja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021. V pogovoru sta izpostavila tudi uspešnost bilateralnega sodelovanja med Norveško in Slovenijo ter se dotaknila izvajanja Sklada za bilateralne odnose.

NOSILCI PROGRAMOV IZOBRAŽEVANJA SKUPAJ V OSLU

Od 26. do 28. marca 2019 so v Oslu potekala srečanja predstavnikov Nosilcev programov, ki v državah upravičenkah izvajajo programe s področja izobraževanja.

Na začetni konferenci ter delovnih srečanjih so s predstavniki programskih partnerjev z Norveške in iz Lihtenštajna, predstavniki norveških univerz ter predstavniki Urada za finančne mehanizme iz Bruslja iskali možnosti za vzpostavitev uspešnega bilateralnega sodelovanja. Na študijskem obisku izobraževalne institucije The European Wergeland Centre so se udeleženci seznanili z metodami poučevanja izobraževalnega kadra za razvoj veščin in kompetenc za 21. stoletje.

Iz Slovenije so se srečanj udeležile predstavnici Nosilca programa »Krepitev človeških virov« s SVRK in predstavnica Cmepius, upravljavca sheme majhnih donacij v okviru tega programa.

Komunikacijska delavnica za NKT v Bruslju

21. marca 2019 so se predstavniki Nacionalnih kontaktih točk srečali na komunikacijski delavnici v Bruslju. Delavnico je organiziral Urad za finančne mehanizme (UFM).

Udeleženci so obravnavali tematiko kampanj na socialnih omrežjih in spoznali ključne dejavnike, ki vplivajo na pripravo uspešne in vidne kampanje. V nadaljevanju so se posvetili uporabi jezika v pisnih objavah (novice, poročila, predstavitve, itd.). Vsi so si bili enotni, da preprost, jasen in razumljiv jezik pritegne bralca in veča prepoznavnost Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP v širši javnosti.