Meni

Objavljen javni razpis za nevladne organizacije

Regionalni center za okolje (REC Slovenija) in Center za informiranje, sodelovanje in razvoj NVO (CNVOS) sta objavila javni razpis za projekte nevladnih organizacij v višini 1.275.000 evrov. Ta razpis bo podprl velike projekte (znesek sofinanciranja se bo gibal med 60.001 in 120.000 evrov) ter srednje velike projekte (s sofinanciranjem med 20.001 in 60.000 evrov). Drugi javni razpis v vrednosti 318.750 evrov bo objavljen januarja 2014. Namenjen bo sofinanciranju malih projektov NVO v višini od 10.000 do 20.000 evrov.

Regionalni center za okolje (REC Slovenija) in Center za informiranje, sodelovanje in razvoj NVO (CNVOS) sta bila s strani Urada za finančni mehanizem EGP in Norveške izbrana za izvajanje NVO programa ter upravljanje Sklada za nevladne organizacije. Skupna vrednost programa znaša 1.875.000 evrov, skladu za projekte NVO v Sloveniji pa je namenjenih 1.593.750 evrov.

Več o razpisu