Meni

Ohranjanje evropske kulturne dediščine tudi s pomočjo Finančnega mehanizma EGP

V Sloveniji začenjamo praznovanje prvega Evropskega leta kulturne dediščine 2018, ki ga je razglasil Evropski parlament. Njegov cilj je spodbuditi izmenjavo in spoštovanje evropske kulturne dediščine kot skupnega vira, dvigovanje zavesti o skupni zgodovini in vrednotah ter okrepiti občutek pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru. K temu smo prispevali tudi s pomočjo Finančnega mehanizma EGP, ki je v iztekajočem finančnem obdobju s 4 milijoni evrov podprl tri projekte ohranjanja evropske kulturne dediščine v Sloveniji: projekt oživljanja arheološkega parka Simonov zaliv, Topilnico rudnika živega srebra v Idriji in Doživljajsko razstavišče Ljubljanica na Vrhniki.

Skupni dosežek teh projektov so ohranjeni, obnovljeni ali restavrirani kulturni spomeniki, dostopni javnosti, ki prispevajo k lokalnemu in regionalnemu razvoju, obogatitvi turistične ponudbe ter prepoznavnosti lokalnega oziroma regionalnega okolja. S 9,4 milijona evrov je bilo sicer s sredstvi Finančnega mehanizma EGP podprtih 10 projektov na področjih ohranjanja in oživljanja kulturne ter naravne dediščine, biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev ter spremljanja okolja in celostnega načrtovanja ter nadzor. Podpora tem vsebinam je zelo pomembna tudi v luči spodbujanja zelenega, trajnostnega in ustvarjalnega potenciala naše države.

Vse to se bo še okrepilo z Evropskim letom kulturne dediščine 2018, v okviru katerega bodo potekale številne zanimive aktivnosti in dogodki po vsej Sloveniji. Našli jih boste lahko prek posebnega spletnega koledarja dogodkov Ministrstva za kulturo, ki je tudi sicer nacionalni koordinator evropskega leta kulturne dediščine, ki je tej temi posvečeno prvič.

Prispevek kulturne dediščine h gospodarski rasti in socialni koheziji v Evropi je namreč še vedno premalo poznan in pogosto podcenjen. Kulturna dediščina ima velik gospodarski potencial za podpiranje kulturnih in kreativnih industrij, spodbujanje ustvarjanja in inovacij, promoviranje trajnostnega turizma, krepitev socialne kohezije in ustvarjanje dolgoročnega zaposlovanja. Leto 2018 bo tako posvečeno povečanju zavedanja o vrednotah dediščine in njenem pomenu za posameznika ter družbo in njenemu prispevku k gospodarskemu ter trajnostnemu razvoju.