Program NOR FM

Slovenija je v okviru obeh finančnih mehanizmov v obdobju 2009–2014 upravičena do skupaj 26,9 milijona evrov bruto in sicer 12,5 milijona evrov iz Finančnega mehanizma EGP in 14,4 milijona evrov iz Norveškega finančnega mehanizma.
Program Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 za Slovenijo vključuje dve programski področji:

  • »Pobude na področju javnega zdravja« in
  • »Integracija načela enakosti spolov in usklajevanje poklicnega in družinskega življenja«.

Cilji programa za obe programski področji so:

  • izboljšanje javnega zdravja,
  • zmanjševanje neenakosti pri varovanju zdravja,
  • enakost spolov,
  • spodbujanje usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.

Program bo prispeval k doseganju opredeljenih ciljev z razvojem in preizkušanjem novih inovativnih pristopov/modelov/ukrepov, ki temeljijo na lokalnih partnerstvih med nevladnimi organizacijami, javnimi zavodi in lokalnimi skupnostmi. Na nacionalni ravni pa se bo ta program osredotočil tudi na krepitev zmogljivosti udeleženih institucij in na usposabljanje javnih delavcev v sodelovanju z norveškimi partnerskimi institucijami. Slovenija pri doseganju ciljev programa sodeluje z Norveškim inštitutom za varovanja zdravja iz Osla (National Institute of Public Health (NIPH).

Kontaktni obrazec