Nacionalna kontaktna točka

Naloge Nacionalne kontaktne točke (NKT) izvaja Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

NKT je odgovorna za upravljanje in nadzor nad izvajanjem Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.

Obseg odgovornosti NKT med drugim vključuje:

  • celovito odgovornost za doseganje ciljev finančnega mehanizma in za uporabo sredstev, finančni nadzor in revizijo;
  • razpise, zbiranje in izbor predlogov za projekte, ki se predložijo Uradu za finančni mehanizem (UFM);
  • s prosilcem podpiše sporazum, da zagotovi pravilno izvajanje projekta;
  • zagotavljanje primerne izvedbe in nadzora projektov;
  • predsedovanje Nadzornemu odboru;
  • zagotavljanje rednega poročanja na naslov UFM o izvajanju programov, financiranih iz Finančnega mehanizma EGP ter takojšnje poročanje o vseh morebitnih nepravilnostih;
  • zagotavljanje informacij in obveščanja o razpoložljivih sredstvih in obveščanje širše javnosti o projektih, ki se izvajajo v okviru Finančnega mehanizma EGP;
  • zagotavljanje polne zavezanosti in opremljenosti nosilcev programov za uspešno izvajanje projektov, programov in drugih specifičnih oblik nepovratne pomoči;
  • hrambo vseh dokumentov v zvezi s programi, uresničenim v okviru Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.

Kontaktni obrazec