Program FM EGP

Slovenija je v okviru obeh finančnih mehanizmov v obdobju 2009–2014 upravičena do skupaj 26,9 milijona evrov bruto in sicer 12,5 milijona evrov iz Finančnega mehanizma EGP in 14,4 milijona evrov iz Norveškega finančnega mehanizma. Za Slovenijo Program Finančnega mehanizma EGP – v skladu z Memorandumom o soglasju o izvajanju Finančnega mehanizma EGP 2009–2014, ki so ga 21. 5. 2011 podpisale Islandija, Kneževina Lihtenštajn, Kraljevina Norveška in Republika Slovenija –opredeljuje tri programska področja:

  • Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve s ciljem »Zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti«,
  • Ohranjanje in oživljanje kulturne in naravne dediščine s ciljem »Kulturna in naravna dediščina za prihodnje generacije – varovana, ohranjena in dostopna javnosti« in
  • Spremljanje okolja in celostno načrtovanje in nadzor s ciljem »Izboljšana skladnost z okoljsko zakonodajo« v vnaprej določenem projektu »Spremljanje okolja in celostno načrtovanje in nadzor«.

Kontaktni obrazec