Meni

Vlada RS se je oktobra 2012 seznanila z informacijo o poteku priprav programov

Vlada Republike Slovenije se je oktobra 2012 seznanila z informacijo o poteku priprav programov Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in Norveškega finančnega mehanizma

V okviru obeh finančnih mehanizmov je za petnajst držav prejemnic v obdobju 2009–2014 skupno na voljo skoraj 1,8 milijarde evrov. Republika Islandija, Kneževina Lihtenštajn in Kraljevina Norveška so s Finančnim mehanizmom EGP namenile 988,5 milijonov evrov za projekte, ki bodo potekali v dvanajstih novih članicah Evropske unije ter v Grčiji, na Portugalskem in v Španiji. Poleg tega je Kraljevina Norveška v okviru svojega finančnega mehanizma ponudila 800 milijonov evrov za projekte v dvanajstih novih članicah Evropske unije.
Na podlagi določil Memoranduma o soglasju za izvajanje Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljevanju EGP) v obdobju 2009-2014 med Republiko Islandijo, Kneževino Liechtenstein, Kraljevino Norveško in Republiko Slovenijo ter določil Memoranduma o soglasju za izvajanje Norveškega Finančnega mehanizma v obdobju 2009-2014 med Kraljevino Norveško in Republiko Slovenijo, ki sta bila podpisana maja 2011, je Republiki Sloveniji v finančnem programskem obdobju 2009-2014 na voljo skupaj bruto 26,9 milijonov evrov.

Republika Slovenija se je zavezala, da bo sredstva porabila za naslednja vsebinska področja:
•    okolje in klimatske spremembe
•    civilna družba
•    človekov in socialni razvoj
•    kulturna dediščina
•    raziskave in štipendije
•    dostojno delo in tripartitni dialog
Skladno s podpisanima Memorandumoma o soglasju bodo različni Nosilci programov v Republiki Sloveniji izvajali pet programov in 1 sklad na nacionalni ravni (več na spletni strani O programih).

Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem sta v fazi potrjevanja. Več informacij bo na voljo v prihodnjih dneh.