Meni

Obdobje 2009 - 2014

Skupno bo preko finančnih mehanizmov v petletnem obdobju 2009 – 2014 na voljo 1,79 milijarde evrov. Slovenija je v okviru obeh finančnih mehanizmov v obdobju 2009-2014 upravičena do skupaj 26,9 milijona evrov, in sicer 12,5 milijona evrov iz Finančnega mehanizma EGP in 14,4 milijona evrov iz Norveškega finančnega mehanizma.

Prednostna področja:
• varstvo okolja in ravnanje z okoljem
• podnebne spremembe in obnovljiva energija
• zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida
• inovacije za zeleno industrijo
• raziskave in štipendije
• varstvo kulturne dediščine
• civilna družba
• spodbujanje dostojnega dela in tristranskega dialoga
• pravosodje in notranje zadeve
• človekov in socialni razvoj.