Meni

Enakost spolov na Islandiji

V začetku junija sta v okviru bilateralnega sodelovanja Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 predstavnici Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Službe za enake možnosti in evropsko koordinacijo, ki je osrednje nacionalno telo za področje enakosti spolov, obiskali islandske institucije za enakost spolov. Seznanili sta se z njihovim delovanjem, izmenjali izkušnje ter vzpostavili stik za nadaljnje medsebojno sodelovanje, ki bo potekalo v okviru izvajanja projekta programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 “Uravnotežimo odnose moči med ženskami in moškimi”.
 
V okviru obiska sta najprej obiskali Ministrstvo za družbeno blaginjo in njihov poseben oddelek za enakost spolov in zaposlovanje, kjer sta se sestali še s predstavnicami Kabineta predsednika vlade, Ministrstva za finance, Sveta za enakost spolov. Razprava je potekala o izkušnjah s pripravo in izvajanjem politike enakosti spolov in konkretnih projektov na Islandiji, predvsem na področju uresničevanja integracije načela enakosti spolov v politike in proračun ter pri pripravi akcijskega programa za enakost spolov.

V nadaljevanju sta se sestali s predstavnicama krovne nevladne organizacije Islandsko združenje žensk  KÍ, ene najstarejših nevladnih organizacij na področju enakosti spolov, ki združuje preko 180 nevladnih organizacij, ki delujejo na področju enakosti spolov. Gre za nevladne organizacije z različnih področij, zato so njihove dejavnosti izredno raznolike in pokrivajo različna področja: zdravje, zdrava prehrana, nasilje nad ženskami, kmečke ženske, promocija enakosti spolov, promocija nevladnih organizacij itd. Že vrsto let izdajajo tudi t.i. ženski časopis.

Obiskali sta tudi Center za enakost spolov, ki je ključna nacionalna institucija na področju enakosti spolov in se podrobneje seznanili z njihovim delom in sodelovanjem na nacionalni in lokalni ravni ter s civilno družbo. Med projekti, ki jih izvajajo je še zlasti zanimiv »Moški in enakost spolov«, ki se osredotoča na nekaj ključnih področij pomembnih z vidika moških in enakosti spolov: skrbstvena vloga moških, zdravje in kakovost življenja moških, moški ter prostitucija in pornografija, moški in nasilje itd. 

Srečali sta se tudi s predstavnicami lokalnih nevladnih organizacij, ki so opozorile na problem migrantk ter pomanjkanje zavetišč za ženske žrtve nasilja, s predstavnico lokalne skupnosti, ki je predstavila projekte, ki jih na občinski ravni izvajajo za uresničevanje enakosti spolov, ter obiskali vrtec, kjer posebno pozornost posvečajo enakosti spolov, zlasti s pomočjo prepoznavanja in pogovarjanja o stereotipnih vlogah, ki jih pripisujemo enemu in drugemu spolu.

V okviru študijskega obiska sta spoznali kompleksen nacionalni islandski mehanizem za enakost spolov: v okviru Kabineta predsednika vlade je ena oseba zadolžena za področje enakosti spolov, v okviru Ministrstva za družbeno blaginjo je Oddelek za enakost spolov, kot ključna institucija na področju enakosti spolov deluje Center za enakost spolov, obstaja še Svet za enakost spolov in Odbor za pritožbe s področja enakosti spolov.

Več informacij o enakosti spolov na Islandiji je dostopnih na spletni strani Centra za enakost spolov