Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav

Akronim projekta:

Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture

Nosilec projekta:

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kot nosilec projekta in Ministrstvo za okolje in prostor, kot nosilec podprojekta

Projektni partnerji:

Partner 1: Norveška geodetska uprava (Statens kartverk)

Partner 2: Geodetska uprava Islandije (Landmælingar Íslands)

Obdobje trajanja projekta:

25.07.2013 - 30.11.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

3.060.000 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

2.085.882 EUR

Programsko področje:

Programsko področje št. 3: Environmental Monitoring and Integrated Planning and Control

Splošni cilj projekta:

Splošni cilj projekta je posodobitev infrastrukture za prostorske informacije za podporo upravljanju in zmanjševanju tveganj in vplivov poplav skladno z izvedbenimi pravili INSPIRE.

Povzetek projekta:

Projekt "Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav" ima za dolgoročni cilj olajšati upravljanje z vodami in zmanjšati tveganja in vplive poplav ter obenem povečati skladnost podatkov in z njimi povezanih storitev z zahtevami direktive INSPIRE. Cilj bo dosežen z vzpostavitvijo vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema (nivelmanske mreže in geoid) in z vzpostavitvijo geodetske mreže 0. reda oziroma kombinirane vertikalne/horizontalne geodetske mreže. Cilj bo dosežen tudi z usklajevanjem topografskih, še posebej pa hidrografskih podatkov s podatkovnim modelom, ki ga predpisujejo izvedbena pravila direktive INSPIRE, s povečanjem obsega pokritosti države s temi podatki in z vzpostavitvijo z INSPIRE skladnih omrežnih storitev za prostorske podatke. Upoštevanje mednarodnih pravil pri vzpostavitvi referenčne ploskve in topografskih podatkov bo olajšalo souporabo podatkov tako med deležniki v Sloveniji kot med sosedami. Tako bodo zagotovljene kakovostne osnove in za pridobivanje in uporabo podatkov v postopkih ocenjevanja poplavne ogroženosti ter za potrebe načrtovanja in izvajanja ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku