Meni

Boj proti sovražnemu govoru na spletu – začetek kampanje 22. marec 2013

Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem sta s Svetom Evrope sklenila strateško partnerstvo za spodbujanje strpnosti in temeljnih pravic. Programi nevladnih organizacij v okviru Finančnega mehanizma EGP podpirajo ukrepe za boj proti sovraštvu.

V zadnjih letih smo bili v Evropi priča številnim ponavljajočim se kršitvam temeljnih pravic, ki so med drugim obsegale tudi fizične in verbalne napade na pripadnike manjšin, priseljence ter organizacije, ki varujejo človekove pravice.

Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizemsta združila moči s Svetom Evrope, da bi se skupaj lotili tega problema ter podprla Gibanje proti sovražnemu govoru. Uradni začetek kampanje proti sovražnemu govoru na spletu je 22. marec 2013, potekala pa bo do leta 2014.

Cilj kampanje je ukrepati proti vsem oblikam sovražnega govora na spletu, a hkrati spoštovati svobodo izražanja. Gibanje za boj proti sovražnemu govoru temelji na izobraževanju o človekovih pravicah, dejavnem sodelovanju mladih ter medijskem opismenjevanju.

Sredstva Finančnega mehanizma EGP podpirajo projekte nevladnih organizacij

Nevladne organizacije v Bolgariji, na Cipru, Češkem, v Estoniji, Grčiji, na Madžarskem, v Latviji, Litvi, na Malti, Poljskem, Portugalskem, v Romuniji, na Slovaškem, v Sloveniji in Španiji se lahko prijavijo na razpise za financiranje projektov z namenom boja proti sovražnemu govoru iz sredstev Finančnega mehanizma EGP, namenjenih v okviru programov nevladnih organizacij. Podpora civilni družbi je ena ključnih prednostnih nalog Finančnega mehanizma EGP, skupna vrednost programov nevladnih organizacij pa znaša 147 milijonov evrov.

Spodbujanje demokratičnih vrednot kot so človekove pravice in dobro upravljanje, boj proti diskriminaciji, nestrpnosti, neenakosti spolov in socialni izključenosti so v ospredju programov. Vsaj 10 % sredstev je namenjenih organizacijam in/ali dejavnostim za otroke in mladino.

Nevladne organizacije so upravičene do sredstev tudi v okviru drugih tematskih programov obeh finančnih mehanizmov. Donacije v okviru Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma tako predstavljajo eno največjih shem financiranja za civilno družbo v Srednji in Južni Evropi.

Kaj je sovražni govor?

No hate

V skladu z definicijo Sveta Evrope je sovražni govor »vsaka oblika izražanja, ki širi, razpihuje, spodbuja ali opravičuje rasno sovraštvo, ksenofobijo, antisemitizem ali druge oblike sovraštva, ki temeljijo na nestrpnosti, kar vključuje nestrpnost, izraženo z napadalnim nacionalizmom in  etnocentrizmom, diskriminacijo in sovraštvom proti manjšinam, priseljencem ali osebam s priseljenskim ozadjem«.

Povezave:
Preberite več o Gibanju proti sovražnemu govoru na: http://act4hre.coe.int/eng/The-Campaign ali obiščite spletno stran: www.nohatespeechmovement.org; za več informacij o programih nevladnih organizacij in možnostih prijav na razpise obiščite spletno stran: http://eeagrants.org/What-we-do/Programme-areas/Civil-society/NGO-Programmes