Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Celovito uvajanje okolju prijazne mobilnosti v Triglavskem narodnem parku za ohranjanje in pravo doživljanje narave

Akronim projekta:

Parkiraj & doživi naravo!

Nosilec projekta:

JAVNI ZAVOD TRIGLAVSKI NARODNI PARK

Projektni partnerji:

Partner 1: OBČINA BOHINJ

Partner 2: TURIZEM BOHINJ

Partner 3: OBČINA KOBARID

Partner 4: CENTER ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA KRANJ

Partner 5: POSOŠKI RAZVOJNI CENTER

Partner 6: ZRC SAZU- Inštitut za slovensko narodopisje

Obdobje trajanja projekta:

04.03.2015 - 31.01.2017

Skupni upravičeni stroški projekta:

403.402,50 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

322.722,00 EUR

Programsko področje:

PODROČJE NARAVNA DEDIŠČINA

Splošni cilj projekta:

Naravna dediščina dostopna javnosti.

Povzetek projekta:

Naravni vrednoti Bohinjsko jezero in Krn – morena oz. Krn in planine pod njim na območju Triglavskega narodnega parka sta zaradi privlačnosti ohranjene naravne in kulturne dediščine zelo obiskani turistični območji. To je pozitivno za lokalni gospodarski razvoj, a netrajnostna mobilnost obiskovalcev s prevlado individualnega avtomobilskega prometa zelo ogroža naravo, predvsem v poletni sezoni. Namen projekta je, da se preko povečanja možnosti in privlačnosti obiskovanja omenjenih naravnih vrednot oz. TNP z različnimi oblikami mehke mobilnosti (pohodništvo in kolesarjenje, javni potniški promet) ter z okrepitvijo razumevanja obiskovalcev o vplivu motornega prometa na naravo, zmanjša obremenjenost tukajšnje narave z avtomobilskim obiskom. Tako se bo zagotovila ohranjenost narave ter povečala njena dostopnost in doživljajska privlačnost za vse skupine obiskovalcev in domačine. S projektom želimo doseči večjo dostopnosti obeh vključenih naravnih vrednot za vse skupine obiskovalcev, povečati želimo privlačnost njunega doživljanja ter z zmanjšanjem obremenjenosti z individualnim motornim prometom prispevati k ohranjanju narave.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku