Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

DOŽIVLJAJSKO RAZSTAVIŠČE LJUBLJANICA

Akronim projekta:

LJUBLJANICA

Nosilec projekta:

OBČINA VRHNIKA

Projektni partnerji:

Partner 1: MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANE

Partner 2: UNIVERZA V LJUBLJANI (BIOTEHNIŠKA FAKULTETA)

Obdobje trajanja projekta:

10.03.2015 - 31.12.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

1.080.796,00 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

846.062,52 EUR

Programsko področje:

KULTURNA DEDIŠČINA

Splošni cilj projekta:

Kulturna dediščina obnovljena, restavrirana in zaščitena.

Povzetek projekta:

Reka Ljubljanica je poleg naravnih znamenitosti pomembna predvsem zaradi bogate kulturne dediščine. Struga reke med Vrhniko in Ljubljano sodi po številčnosti, kvaliteti in znanstveni izpovednosti najdb med najpomembnejše in hkrati najbolj ogrožene kulturne spomenike v Sloveniji. V brežino struge pri Verdu je še vedno ujeta edinstvena rimska tovorna ladja iz 1. stoletja, ki ji zaradi spodjedanja neutrjene brežine grozi uničenje. Z izvedbo projekta bomo zaščitili najbolj ogrožene dele spomenika z dolgoročnimi učinki na varovanje, ohranjanje in prezentacijo ter ustvarili pogoje za bistveno večjo dostopnost do kulturne in naravne dediščine porečja Ljubljanice. Z interaktivnim in doživljajskim razstaviščem v središču Vrhnike bomo nagovorili širšo javnost in ranljive skupine, jih spodbudili k aktivnemu sodelovanju in razvijanju skupne odgovornosti za dediščino ter vzpostavili temelje za razvoj turističnih dejavnosti, kreativnih industrij in oživitev starih obrti in lokalnih tradicij. S programsko shemo bomo omrežili širši prostor porečja Ljubljanice in ustvarili sinergične učinke med kulturno in naravno dediščino. Prijavljen projekt pomeni izgradnjo učinkovite platforme za izvedbo celovite revitalizacije kulturne in naravne dediščine Vrhnike in širše regije v prihodnosti.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku