Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Okoljsko prijazen obisk zavarovanih območij

Akronim projekta:

CARS-OUT!

Nosilec projekta:

SOLINE Pridelava soli d.o.o.

Projektni partnerji:

Partner 1: Jotunheimen National Park / Oppland County Governor

Partner 2: Javni zavod Krajinski park Strunjan

Obdobje trajanja projekta:

30.12.2014 - 31.10.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

998.442,40 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

948.520,28 EUR

Programsko področje:

Finančni mehanizem EGP 2009–2014

Splošni cilj projekta:

Naravna dediščina dostopna javnosti

Povzetek projekta:

Nosilec pojekta bo z izvedbo infrastrukturnih ureditev postal prvi slovenski upravljani krajinski park brez dostopa obiskovalcev z motornimi vozili, norveški partner išče podporo za izvajanje že izdelane strategije okolju prijaznega dostopa, slovenski partner pa šele pripravlja takšno strategijo. Druge aktivnosti obsegajo nabavo opreme, zbiranje podatkov za strateške analize in pridobivanje podpore splošne javnosti, obiskovalcev območij, lokalne skupnosti in zaposlenih za okolju prijazne rešitve prometa. Med ključnimi rezultati so ureditev 4.480 m dostopnih poti, nabava električnega vlaka in 8 koles, pomožni objekti za nadzor obiska, TV film, interaktivne in spletne vsebine, dva študijska obiska med partnerji in tri tiskovne konference.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku