Polni naslov projekta:

Arheologija za vse: oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv / Archaeology for all: revival of the Archaeological park Simonov zaliv

Akronim projekta:

AS

Nosilec projekta:

Univerza na Primorskem

Projektni partnerji:

Partner 1: IPPA - Inštitut za potapljanje in podvodne aktivnosti Piran / IPPA -

Partner 2: Arhej d.o.o., Arheološke raziskave in druge intelektualne storitve / Arhej d.o.o.,

Partner 3: Gagarin ltd

Partner 4: Občina Izola

Obdobje trajanja projekta:

03.02.2016 - 31.01.2017

Skupni upravičeni stroški projekta:

1.214.671,04 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

1.153.937,49 EUR

Programsko področje:

Finančni mehanizem EGP 2009–2014; Sklop B; Kulturna dediščina

Splošni cilj projekta:

Kulturna dediščina obnovljena, restavrirana in zaščitena.

Povzetek projekta:

Arheološko najdišče Simonov zaliv je kulturni spomenik državnega pomena. Gre za najbolje ohranjene in raziskane ostanke rimske obmorske vile s pristaniščem v Sloveniji, ki niso ustrezno prezentirani in dostopni. S projektom želimo povečati dostopnost spomenika, ga umestiti v kulturno in turistično ponudbo območja, razviti program in infrastrukturo, ki bodo omogočali delovanje arheološkega parka skozi vse leto in njegovo finančno vzdržnost. Rezultati projekta bodo vzpostavitev interpretativnega centra v parku, konservirani in prezentirani ostanki vile s pristaniščem in vključitev parka v kulturno in turistično ponudbo. Koristi projekta bodo deležni lokalna skupnost, izobraževalne institucije na vseh ravneh, turisti, obiskovalci s posebnimi potrebami, zainteresirani posamezniki in javnost, institucije s področja kulturne dediščine. Partnerji iz Islandije bodo prispevali inovativne digitalne in interaktivne rešitve za povečanje izkustvenih doživljajev obiskovalcev.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku