Norway Grants and EEA Grants 2014–2021
Working together for a green, competitive and inclusive Europe.

Koroška mreža podpornega okolja za mlade KOR-NET (KOR-NET)

Programsko področje:

Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade

Rezultat:

Izboljšano izobraževanje in družbeno okolje namenjeno podpori prikrajšanih skupin

Neposredni učinek:

Zagotovljena podpora mladim

Naziv projekta:

Koroška mreža podpornega okolja za mlade KOR-NET

Kratko ime (akronim):

KOR-NET

Nosilec projekta:

Javni zavod Dravit Dravograd, zavod za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti

Projektni partnerji:

Partner 1: Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec
Partner 2: Koroški mladinski kulturni center Kompleks
Partner 3: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ravne na Koroškem
Partner 4: A. L. P. PECA, podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline, d. o. o.
Partner 5: Bjerkaker LearningLab (NOR)

Začetek projekta:

15. 6. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Norveški finančni mehanizem in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

491.537,50

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

491.537,50

Glavni rezultati projekta:

Povečanje podpore mladim ter prispevek k njihovi boljši izobrazbi in boljšemu socialnemu okolju prek enake dostopnosti mladih do IKT storitev v Koroški regiji; povečanje števila mladih, ki so aktivni in imajo dostop do kakovostnega podpornega okolja.

Povzetek projekta:

Koroška regija se uvršča med razvojno ogrožene regije, ki jo poleg zaostanka v razvoju glede na povprečno razvitost Slovenije pesti še upadanje števila prebivalcev in staranje prebivalstva, ki je hitrejše od povprečja. Mladi odhajajo zaradi pomanjkanja ustreznih delovnih mest, negotovih zaposlitev, slabše kakovosti življenja in nedostopnosti storitev v večja urbana središča in v sosednji čezmejni regiji. S projektom se v Koroški regiji vzpostavlja mreža podpornega okolja za mlade, ki z novimi (info. točke oz. delovne postaje, virtualni mladinski inkubator Koroške, model aktivne participacije mladih) in nadgrajenimi (aktivni mladi – veščine za življenje in kariero) storitvami vzpostavlja pogoje za ustvarjanje kakovostnega življenja s ciljem zmanjševanja bega možganov oz. boljše prihodnosti za mlade na Koroškem. Krovni cilj sledi Strategiji razvoja Slovenije 2030, ki v središče postavlja kakovostno življenje, kar se na ravni posameznika kaže v dobrih priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje, v dostojnem, varnem in aktivnem življenju ter vključevanju v demokratično odločanje in soupravljanje družbe.

Skip to content