Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Updated versions of all parts of the Guide for Beneficiaries have been published

27 February 2023 – Updated versions of all parts of the Guide for Beneficiaries have been published on the website.

New versions of all parts of the Guide for Beneficiaries can be found under Documents – Guidelines.

Skip to content