Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

WITHDRAWN OF THE CALL FOR FUNDING FOR PREPARATORY VISITS

Ljubljana, 3 March 2020 – Small Grant Scheme Operator CMEPIUS withdrew the Call for funding the preparatory visits for organisations eligible for participation in the Small Grant Scheme ”Scheme for Mobility and Small Partnerships’’ until further notice.

Skip to content