Splošno o finančnih mehanizmih

Slovenija je bila v okviru obeh finančnih mehanizmov v obdobju 2009–2014 upravičena do skupaj 26,9 milijona evrov bruto in sicer 12,5 milijona evrov iz Finančnega mehanizma EGP in 14,4 milijona evrov iz Norveškega finančnega mehanizma, kjer se je zavezala, da bo sredstva porabila za naslednja programska področja: okolje in klimatske spremembe (področji biotske raznovrstnosti in ekosistemi ter spremljanje okolja in celostno načrtovanje ter nadzor), civilna družba, človekov in socialni razvoj (področji pobude za javno zdravje in integracija načela enakosti spolov ter usklajevanje poklicnega in družinskega življenja), kulturna dediščina, raziskave in štipendije ter dostojno delo in tripartitni dialog.

V Sloveniji se je izvajalo 5 programov:

  • SI01: Tehnična pomoč in sklad za bilateralne odnose na nacionalni ravni, nosilec programa je bila Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK)
  • SI02: Program Finančnega mehanizma EGP 2009–2014, nosilec programa je bila Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK)
  • SI03: Program  NVO, Sklad za nevladne in neprofitne organizacije,  nosilec programa sta bila Regionalni center  za okolje (REC Slovenija) in Center za informiranje, sodelovanje in razvoj NVO (CNVOS).
  • SI04: Slovenski štipendijski sklad 2009–2014, nosilec programa je bil Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)
  • SI05: Program Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, nosilec programa je bila Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK)

 

splosne_informacije

Pri izvajanju navedenih programov je Slovenija upoštevala pravno podlago in navodila držav donatoric.