Meni

Z letnega sestanka z donatorji

Konec tedna so Slovenijo obiskali predstavniki donatorskih držav in skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kot Nacionalno kontaktno točno in nosilko dveh programov ter ostalimi nosilci programov na letnem sestanku ocenili izvajanje Finančnega mehanizma EGP in Norveškega mehanizma. Na sestanku je bilo s strani donatorjev potrjeno Kombinirano strateško in letno Poročilo za leto 2016, ki bo v kratkem objavljeno na spletni strani www.norwaygrants.si. Slovenijo vidijo kot primer dobre prakse, kot partnerico, ki ima veliko izkušenj in znanja, zanimivega tudi za donatorske države. Posebej so veseli okrepljenega bilateralnega sodelovanja med državami, za katerega upajo, da se bo še okrepilo. Programi, ki smo jih izvajali v Sloveniji, so bili uspešni v različnih sektorjih, prav tako posamezni projekti. Dva sta se predstavila tudi ob priložnosti letnega sestanka, in sicer AS v Simonovem zalivu in CARS OUT v Sečoveljskih solinah.

V letu 2017 se programi za obdobje 2009–2014 zaključujejo, zato je pravi čas za popis izkušenj, dosežkov in aktivnosti. V tem obdobju so se izvajali projekti, ki so z rezultati pripomogli k razvoju in boljši kakovosti življenja v različnih delih Slovenije in na različnih področjih. V okviru Programa Finančnega mehanizma EGP in Programa Norveškega finančnega mehanizma se je izvajalo 36 projektov, ki so spodbujali partnerstva, povezovanje in sledili načelu trajnosti. Prispevali so k napredku na področjih javnega zdravja, enakosti med spoloma, biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev, ohranjanja oziroma oživljanja kulturne in naravne dediščine ter okolja. V programu Sklada za nevladne organizacije, v okviru katerih je bilo podprtih 33 projektov so bile omogočene nove zaposlitve, predvsem med mladimi, ohranjanje kulturne in naravne dediščine, manj nasilja in več enakopravnosti. S projekti je bila priložnost dana praviloma zapostavljenim lokalnim projektom, ki pa so s pomočjo Sklada iz majhnih problemov ustvarili velike rešitve. Program Slovenski štipendijski sklad je podprl 52 projektov, v okviru katerih je odšlo na mobilnost 184 študentov, 84 učiteljev in 227 učnega in strokovnega osebja iz visokošolskih institucij. Vse te aktivnosti so prispevale h krepitvi medsebojnega poznavanja, razumevanja, spoštovanja različnosti, približevanja ter sodelovanja. S tem se je krepil človeški kapital, spodbujalo bilateralno sodelovanje in zbliževale ekonomije ter družbe vseh vpletenih držav. Rezultati bodo koristili tudi pri pripravi novega programskega obdobja 2014–2021.

V okviru projekta Arheologija za vse (AS), ki so ga predstavniki donatorskih držav obiskali, so povečali dostopnost arheološkega najdišča Simonov zaliv, ki je skrivalo najbolje ohranjene in raziskane ostanke rimske obmorske vile s pristaniščem v Sloveniji. To je hkrati tudi prvi podvodni park v Sloveniji, ki si ga lahko ogledajo tudi začetniki potapljači, še posebej dobro pa je poskrbljeno za ljudi s posebnimi potrebami. V okviru obiska projekta CARS-OUT so nosilci projekta predstavili Sečoveljske soline, ki so postale prvi slovenski upravljani krajinski park brez dostopa obiskovalcev z motornimi vozili. Ti avtomobil tako pustijo na vhodu v park, po njem pa se lahko sprehodijo po novo urejenih dostopnih poteh, z novim električnim vlakom ali kolesi. Ob tem si lahko ogledajo zanimivo ročno pridelavo soli, ki se je začela že pred 700 leti, danes pa pridelajo že 1000 ton letno.

Vsi projekti programov finančnih mehanizmov v Sloveniji iz obdobja 2009-2014 so zbrani v brošuri »Sodelujemo za skupne cilje«.