O Norveškem in EGP finančnem mehanizmu

ZGODOVINA FINANČNIH MEHANIZMOV

Islandija, Liechtenstein in Norveška so partnerji EU na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, ki omogoča svoboden pretok blaga, storitev, kapitala in oseb na notranjem trgu.

Sporazum EGP vključuje skupni cilj zmanjševanja socialnih in gospodarskih razlik v Evropi. Odkar je l. 1994 sporazum stopil v veljavo so Islandija, Liechtenstein in Norveška prispevali k socialnemu in gospodarskemu razvoju v manj bogatih državah EU in EGP.

Prispevki prihajajo prek Finančnega mehanizem EGP ter Norveškega finančnega mehanizma (angleško: EEA Grants and Norway Grants, 2004–2009 in 2009–2014), pred tem pa prek Finančnega inštrumenta (1999–2003) in Finančnega mehanizma (1994–1998). Od 2004 naprej delujeta dva ločena mehanizma: Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem. Norveška je glavna donatorica pri obeh mehanizmih.

 

NORVEŠKI IN EGP FINANČNI MEHANIZEM 2004–2009

Širitev EU in EGP l. 2004 in 2007 je zahtevala znatno povečane prispevke za evropsko kohezijo. Raven socialnega in gospodarskega razvoja je bila v večini novih držav članic precej nižja od evropskega povprečja. Tako je imelo 10 držav s skupaj 75 milijoni prebivalcev, ki so l. 2004 vstopile v EU, skupen BNP manjši od skupnega BDP Norveške in Švice, ki imata skupaj samo 12 milijonov prebivalcev. V obdobju 2004–2009 so Norveška, Islandija in Liechtenstein dali na razpolago sredstva v višini 1,307 milijarde evrov. Razporejanje po državah je temeljilo na številu prebivalcev in na BDP na osebo, zato je največ sredstev dobila Poljska, za njo pa Madžarska, Romunija in Češka. Norveška je kot največja donatorica prispevala približno 97% skupnega financiranja vseh treh finančnih programov.

Finančni mehanizem EGP: 672 milijona evrov

Države prejemnice: Bolgarija (od l. 2007), Ciper, Češka, Estonija, Grčija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija (od l. 2007), Slovaška, Slovenija in Španija.

Norveški finančni mehanizem: 567 milijonov evrov

Države prejemnice: Ciper, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija.

Poleg tega je Norveška Bolgariji in Romuniji dodelila 68 milijonov evrov prek Norveških programov dvostranskega sodelovanja s tema državama, ko sta l. 2007 vstopili v EU.

 

PODROČJA FINANCIRANJA

Sofinanciranih je bilo okoli 1230 projektov, programov in skladov na naslednjih področjih:

  • Okolje
  • Zdravje in otroci
  • Raziskave in štipendije
  • Kulturna dediščina
  • Povečanje zmogljivosti institucij in razvoj človeških virov
  • Schengen in pravosodje
  • Civilna družba
  • Regionalni razvoj in čezmejne dejavnosti