Programi

    Norveški in EGP finančni mehanizem v Sloveniji

    Slovenija je v tem obdobju prejela dobrih 17 milijonov evrov. Dobrih 14 milijonov evrov je bilo namenjenih posameznim projektom, preostanek pa Skladu NVO, Sladu za sodelovanje med izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami ter Skladu za tehnično pomoč. V tem okviru je bilo sofinanciranih 62 projektov na področjih varstva okolja, spodbujanja trajnostnega razvoja, ohranjanja evropske kulturne dediščine, razvoja človeških virov, zdravstva in otroškega varstva, ki so se izvajali po celi Sloveniji, in čez 100 projektov mobilnosti izvedenih v okviru Štipendijskega sklada. Mehanizmi so preko teh projektov pomembno okrepili dvostranske odnose med Slovenijo in državami donatoricami tako na nacionalni kot na regionalnih ravneh.

    Več: Brošura Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem za obdobje 2004–2009 v Sloveniji