Meni

Neenakost med spoloma sodi v muzej

»Težko, težje, ravnotežje? Uravnotežena okrogla miza za moške in ženske!«
Neenakost med spoloma sodi v muzej

Kljub družbenemu napredku, so odnosi moči med ženskami in moškimi še vedno neuravnoteženi. To ne velja samo na gospodarskem in političnem področju, največje razlike se namreč kažejo prav pri skrbi za pomoči potrebne družinske članice in člane (tudi otroke). Nesorazmerna razdelitev med ženskami in moškimi je ena od glavnih ovir za neenako sodelovanje žensk na trgu dela.
K temu, da so vloge v zasedbenem življenju še vedno razporejene tako tradicionalno, prispevajo tudi stereotipi. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na dogodku »Težko, težje, ravnotežje? Uravnotežena okrogla miza za moške in ženske!«
poudarilo, da moramo slednje nujno odpraviti, saj so ena od glavnih ovir za usklajevanje poklicnega in zasebnega oz. družinskega življenja. Da ne gre le za teoretična dejstva in neoprijemljive želje, temveč za običajno družinsko prakso, so s svojimi zgodbami dokazali državna sekretarka na MDDSZ Martina Vuk, TV in radijski voditelj Boštjan Romih, vodja marketinga v Union hotelih Anita Grbič ter publicist in avtor knjig “Kuhinja za moške” in “Orodjarna” Boštjan Napotnik.
Državna sekretarka na MDDSZ Martina Vuk je poudarila da: »Čeprav okolica od žensk in moških pričakuje določena ravnanja tovrstna stereotipna pričakovanja ne smejo vplivati na to, da ne izkoristimo svojih potencialov, talentov in želja, ne glede na naš spol.« Moderatorka dogodka Tina Deu, sicer mama treh sinov, je odkrito priznala: »Nimam slabe vesti, ker jutranjo rutino, ki je pri večjih družinah precej naporna, trikrat na teden prepuščam njihovemu očetu.« Aktiven doma je tudi Boštjan Napotnik, saj prispeva levji delež k organizaciji družinskih obrokov: »Vsak teden sestavim tabelo, ki vsebuje jedilnik ter popoldanske obveznosti vsakega člana. Tako lažje vse uskladim, obroki pa se ne ponavljajo.«
Vsakdo lahko prispeva stereotip v virtualni Muzej stereotipov
Posebno mesto v projektu ima Muzej stereotipov, kjer se zbirajo prežvečeni stereotipi o moških in ženskih vlogah v družbi. Da bi stereotipi res postali le še preteklost, jih lahko prispeva vsak posameznik, akciji pa se pridružujejo številni znani Slovenci. Pridružite se akciji in svoj stereotip oddajte na spletni strani projekta: http://www.uravnotezenost.si/muzej-sterotipov
Povezava do TV spota projekta: