Meni

Javni razpis Sklada za civilno družbo za mikro projekte oz. "hitre odzive"

Nosilec razpisa: Upravljavec sklada - konzorcij CNVOS, Zavod PIP in DRPD Novo mesto

Sredstva: 100.569,00 EUR

Rok za prijavo: od 1. 6. 2020 do porabe sredstev oz. 1. 12. 2022

 

Nevladne organizacije bodo preko tega poziva lahko zaprosile za »hitra sredstva« (do 5.000 EUR) za zagovorniško, pravno, komunikacijsko ali drugo akcijo, ki mora biti izvedena nemudoma.

Vrednost poziva: 100.569,00 evrov (sredstva bodo na voljo od objave poziva do porabe sredstev)

Rok za oddajo projektnih predlogov: od 1. 6. 2020 do porabe sredstev oz. 1. 12. 2022

Organizacija ima lahko istočasno samo eno aktualno prijavo (v fazi ocenjevanja ali izvedbe). Ko projekt zaključi oziroma dobi obvestilo o zavrnitvi, lahko prijavi novega. Omejitev glede števila projektov, v katerih je organizacija partnerica, ni.

Zneski financiranja: od 1.000 do 5.000 EUR

Maksimalni delež donacije na projekt: 100 % vseh upravičenih stroškov projekta

Trajanje projekta: najmanj 1 in največ 12 mesecev

Organizacije bodo lahko zaprosile za ta sredstva, kadar bodo potrebovale »hitra sredstva« za zagovorniško, pravno, komunikacijsko ali drugo akcijo (npr. priprava strokovnih gradiv in predlogov, ko se sprejema nek predpis ali politika, priprava odgovora na napade na delo organizacije, organizacija protesta na posamezno aktualno tematiko ipd.).

 

Izbranih je bilo 20 projektov, sredstva javnega poziva so porabljena, zato se poziv s 13. aprilom 2021 zapira.