Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Javni razpis Sklada za civilno družbo za projekte za “hiter odziv”

Nosilec razpisa: Upravljavec Sklada za civilno družbo – konzorcij CNVOS, Zavod PIP in DRPD Novo mesto

Sredstva: 70.000 EUR

Datum objave razpisa: predvidoma december 2022

Zneski financiranja: do 5.000 EUR na organizacijo

Razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani Sklada za civilno družbo – Active Citizens Fund.

Podrobnejše informacije o razpisu in dokumentacija so na voljo na spletni strani programa. Vsa vprašanja naslovite na upravljavca sklada. SVRK ni pristojna za razpis ali pojasnila in tolmačenje razpisne dokumentacije.

Skip to content