Novice

Meni

PRILOGA 5 Sporazum o financiranju Tehnične pomoči in Sklada za bilateralne odnose na nacionalni ravni, sklenjen med Odborom za finančni mehanizem, Ministrstvom za zunanje zadeve Kraljevine Norveške in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, podpisan 20. avgusta 2012

PRILOGA 5 Sporazum o financiranju Tehnične pomoči in Sklada za bilateralne odnose na nacionalni ravni, sklenjen med Odborom za finančni mehanizem, Ministrstvom za zunanje zadeve Kraljevine Norveške in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, podpisan 20. avgusta 2012