Tehnična pomoč

Tehnična pomoč, za katero je odgovorna Nacionalna kontaktna točka, je namenjena za upravljanje obeh finančnih mehanizmov v Sloveniji. Za tehnično pomoč je namenjenih 1,1 milijona EUR, upravičenci sredstev pa so poleg Nacionalne kontaktne točke tudi Organ za potrjevanje, Revizijski organ in Organ za nepravilnosti.