Shema majhnih donacij

Namen Sheme majhnih donacij je spodbuditi bilateralno izmenjavo dijakov, študentov, učiteljev in krepiti institucionalno sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja s podporo razvoju malih partnerskih projektov. Za shemo je predvidenih 1,5 milijona EUR sredstev Finančnega mehanizma EGP.

Upravljavec sheme je Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS). Nacionalna agencija za mednarodne zadeve v izobraževanju (National Agency for International Education Affairs) iz Lihtenštajna bo v shemi sodelovala kot programski partner iz države donatorice.