Navodila

Urad za finančne mehanizme

Smernice za bilateralne odnose (v angleškem jeziku) in aneksi

Smernice glede rezultatov (v angleškem jeziku)

Komunikacijski priročnik (v angleškem jeziku)

Povezava do drugih priročnikov, predlog in dokumentov (v angleškem jeziku)

Nacionalna kontaktna točka

Navodilo Nacionalne kontaktne točke za Tehnično pomoč (verzija 2)

Navodilo Nacionalne kontaktne točke za Sklad za bilateralne odnose

Nosilec programa

Priročnik za upravičence

1.a del: O programu in javnem razpisu – program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje (verzija 3)

1.b del: O programu in javnem razpisu – program Izobraževanje – krepitev človeških virov (verzija 3)

2. del: Razvoj projekta (verzija 3)

3. del: Prijava projekta (verzija 3)

4. del: Upravičenost izdatkov (verzija 2)

5. del: Poročanje o napredku projekta

6. del: Informiranje in komuniciranje

7. del: Arhiviranje in zaključevanje

Spremembe razpisne dokumentacije

Spremembe razpisne dokumentacije (17.9.2021)

Upravljanje programa

Navodilo Nosilca programa o upravičenosti stroškov upravljanja programa (verzija 3)

Predhodne različice dokumentacije

Priročnik za upravičence

1.a del: O programu in javnem razpisu – program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje (verzija 2)

1.a del: O programu in javnem razpisu – program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

1.b del: O programu in javnem razpisu – program Izobraževanje – krepitev človeških virov (verzija 2)

1.b del: O programu in javnem razpisu – program Izobraževanje – krepitev človeških virov

2. del: Razvoj projekta (verzija 2)

2. del: Razvoj projekta

3. del: Prijava projekta (verzija 2)

3. del: Prijava projekta

4. del: Upravičenost izdatkov

Drugo

Navodilo Nacionalne kontaktne točke za Tehnično pomoč

Navodilo Nosilca programa o upravičenosti stroškov upravljanja programa (verzija 2)

Navodilo Nosilca programa o upravičenosti stroškov upravljanja programa