Za poročanje o nepravilnostih se prosim obrnite na spodnje naslove:

PRITOŽBENI MEHANIZEM –  POROČANJE O NEPRAVILNOSTIH (v skladu s členom 12.7. Uredbe o izvajanju Norveškega in EGP finančnega mehanizma 2014−2021)

EGP in Norveški finančni mehanizem izvajata politiko ničelne tolerance glede korupcije in slabega upravljanja. Sledita politiki dobrega upravljanja, njuna implementacija je osnovana na načelih odprtosti, transparentnosti in odgovornosti.

V primeru da ste zasledili sum slabega upravljanja ali korupcije, prosimo, da to sporočite Uradu za finančne mehanizme, Nacionalni kontaktni točki (NKT) ali drugi instituciji, odgovorni za upravljanje finančnih mehanizmov. Prijava bo obravnavana zaupno. Kontaktirali vas bomo v okviru desetih delovnih dni. Prijavo lahko oddate tudi anonimno.