Za poročanje o nepravilnostih se prosim obrnite na spodnje naslove:

Nacionalna kontaktna točka

Služba Vlade RS za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
E: gp.svrk@gov.si

Dimitrij Pur, vodja NKT
E: dimitrij.pur@gov.si

Ministrstvo za finance

Direktorat za proračun

Beethovnova ulica 11
1000 Ljubljana
T: +3861 369 64 70
E: gp.mf@gov.si

Urad za finančne mehanizme

12-16 Rue Joseph II
1000 Bruselj, Belgija
E: alert-fmo@efta.int

PRITOŽBENI MEHANIZEM –  POROČANJE O NEPRAVILNOSTIH (v skladu s členom 12.7. Uredbe o izvajanju Norveškega in EGP finančnega mehanizma 2014−2021)

EGP in Norveški finančni mehanizem izvajata politiko ničelne tolerance glede korupcije in slabega upravljanja. Sledita politiki dobrega upravljanja, njuna implementacija je osnovana na načelih odprtosti, transparentnosti in odgovornosti.

V primeru da ste zasledili sum slabega upravljanja ali korupcije, prosimo, da to sporočite Uradu za finančne mehanizme, Nacionalni kontaktni točki (NKT) ali drugi instituciji, odgovorni za upravljanje finančnih mehanizmov. Prijava bo obravnavana zaupno. Kontaktirali vas bomo v okviru desetih delovnih dni. Prijavo lahko oddate tudi anonimno.