POSVETOVANJE Z DELEŽNIKI ZA PROGRAM KREPITEV ČLOVEŠVKIH VIROV V OKVIRU PROGRAMIRANJA NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA IN FINANČNEGA MEHANIZMA EGP 2014−2021

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi Nosilca programa Krepitev človeških virov, v sodelovanju s programskimi partnerji iz držav donatoric, organizira posvetovanje s ključnimi deležniki.

Posvetovanje bo potekalo v četrtek, 4. julija 2018, ob 8.30 uri (registracija 8.00), v Hotelu Lev (dvorana Karantanija), Ljubljana.

Zaradi omejenega števila udeležencev vas prosimo, da se na posvetovanja iz vaše organizacije prijavi največ dve osebi in sicer največ ena oseba na programsko področje. Poleg tega omogočamo tudi prijavo dodatnega predstavnika organizacije na čakalno listo. V prijavi je potrebno označiti »rang pomembnosti« prijavljenih (rang 1, rang 2 in čakalna lista) Vsaka organizacija lahko vsakega od rangov označi le enkrat, kar pomeni, da lahko na listo prijavite največ tri udeležence na organizacijo. V primeru neupoštevanja navodila bomo range prijavljenih določili sami. Na podlagi »ranga pomembnosti« bomo omejevali število udeležencev na »posvetovanju z deležniki«, v kolikor bo presežena zgornja meja števila udeležencev na posvetovanjih. Prijave se zbirajo do 26. junija 2018 do 12h.

 

Prijave preko spletnega obrazca so zaključene. V kolikor bi se še želeli prijaviti, se obrnite na go. Silvijo Jakopovič (silvija.jakopovic@gov.si) ali g. Jožeta Petkovška (joze.petkovsek@gov.si).