Meni

SKLAD ZA REGIONALNO SODELOVANJE - OBVESTILO

Upravljavec sklada Ecorys Polska obvešča, da je bilo med 700 prispelimi prijavami na razpis Sklada za regionalno sodelovanje izbranih 42, ki so se uvrstile v drugi krog.

Izbrani predlogi pokrivajo vsa prednostna področja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP ter vključujejo organizacije iz cele Evrope.

Vabljeni k spremljanju spletne strani Sklada za regionalno sodelovanje za več informacij.

  • Vsa vprašanja v zvezi s Skladom za regionalno sodelovanje naslovite na upravljavca sklada Ecorys Polska: eeagrants@ecorys.com