Novice

Meni

Seznam prednostnih projektov Javnega razpisa za sofinanciranje projektov Programa Norveškega FM in Programa FM EGP 2009-2014 za Sklop B - Program Finančnega mehanizma EGP

18.11.2014 je v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje projektov Programa Norveškega FM in Programa FM EGP 2009-2014 zasedala komisija v širši sestavi za Sklop B – Program Finančnega mehanizma EGP in potrdila seznam prednostnih projektov za področja B.1 – Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve, B.2 – Naravna dediščina in B.3 – Kulturna dediščina. V naslednjih dneh bodo izbrani prijavitelji prejeli Obvestila o izbiri. Prvi podpisi pogodb so predvideni v mesecu decembru letos.

Seznam razvrščenih projektov – Sklop B – EGP

Zasedanje Komisije za sklop A je bilo danes, 1. 12. 2014, predvidoma do konca tedna bo usklajen zapisnik in objavljeni potrjeni seznami razvršenih projektov za pod-področja A.1.1 – Zmanjšanje razlik v zdravju med skupinami uporabnikov, A.1.2  – Preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom, A.1.3 – Izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja in področje A.2  – Enakost spolov.