Novice

Meni

Objavljena so pogosto zastavljena vprašanja in odgovori vezani na razpis programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter programa Izobraževanje – krepitev človeških virov

3. junij 2021 – Nosilec programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter programa Izobraževanje – krepitev človeških virov je zbral vprašanja vezana na javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru obeh programov. V nadaljevanju so odgovori na vprašanja zbrani po tematskih sklopih.

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori so objavljena tudi tukaj za javni razpis v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, oziroma tukaj za javni razpis v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Redno spremljajte spletni strani razpisov, kjer se bodo objavljala posodobljena pogosto zastavljena vprašanja z odgovori.

Priporočamo, da se prijavitelji dobro seznanijo z vsebino javnega razpisa in razpisno dokumentacijo. V kolikor še vedno potrebujejo dodatne informacije vezane na javni razpis lahko vprašanja posredujejo na elektronski naslov Nosilca programa: nor_egp.svrk@gov.si.