Meni

Nov skupni poštni predal

Ustvarjen je nov skupni poštni predal za Program Norveškega finančnega mehanizma in Program Finančnega mehanizma EGP: fm.svrk@gov.si. Na ta naslov naslovite vprašanja, ki se nanašajo na upravičenost stroškov in pripravo vmesnega poročila s pripadajočimi obrazci.