Novice

Meni

Na javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma in Programa Finančnega mehanizma EGP prispelo 225 vlog

V zvezi z javnim razpisom za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 SVRK kot nosilec obeh programov obvešča, da trenutno poteka pregled administrativne ustreznosti in upravičenosti vlog. Prejetih je bilo 225 vlog, od tega za sklop A skupno 182 in za sklop B skupno 43.