Meni

FINANČNI MEHANIZMI NAS POVEZUJEJO

16. in 18. januarja 2019 so se predstavnice Nacionalne kontaktne točke in Nosilca programa Krepitev človeških virov (SVRK) sestale s predstavnicami CNVOS, vodilnega v konzorciju upravljavca Sklada za civilno družbo in s predstavnicami Cmepius, ki je upravljavec sheme majhnih donacij v okviru programa Krepitev človeških virov.

Govorile so o možnostih skupnega povezovanja ter obveznostih v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP v obdobju 2014–2021. Vsi omenjeni so vključeni tudi v komunikacijsko mrežo, ki jo koordinira Nacionalna kontaktna točka.

Prihodnji meseci in leta bodo tako priložnost za nadaljevanje dobrega skupnega sodelovanja, ki traja že leta.