Meni

Zatiranje zlate rozge s pomočjo koz

V okviru projekta Ljudje za barje – ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju (krajše: LJUBA), sofinanciranega s sredstvi Programa Finančnega mehanizma EGP, se na Ljubljanskem barju testira metoda odstranjevanja invazivne tujerodne zlate rozge s pomočjo koz.

V zadnjih 10 letih na Ljubljanskem barju opažajo hitro širjenje površin z invazivno tujerodno rastlinsko vrsto zlato rozgo (Solidago sp.), ki se pojavlja zlasti na opuščenih travnikih in njivah, hitro pa se razrašča tudi na površinah, ki še niso prekrite z vegetacijo (npr. z zemljino nasute površine). Zlata rozga predstavlja eno izmed groženj za zmanjševanje ekstenzivnega travinja na Ljubljanskem barju, ki je pomemben življenjski prostor številnih organizmov.

Z namenom zmanjšanja površine z zlato rozgo in omejitve njenega širjenja, so projektni partnerji na nekaterih površinah konec aprila 2015 pričeli s pašo koz. Gre za eno od metod, poleg košnje in mulčenja, ki jih želijo preizkusiti za omejevanja te rastline. Kako se bo ta način izčrpavanja odrazil na njeno prisotnost na določeni površini, se bo izrazilo skozi leto. Projektni partnerji učinke paše na zatiranje zlate rozge in ostale zarasti ocenjujejo, da so obeti dobri in postopki naravi prijazni.

Novico s fotografijami si lahko preberete tudi na spletni strani projekta.

Projektni partnerji