Program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je namenjen pospešitvi načrtovanja, krepitvi institucionalnih sposobnosti in izvajanju pilotnih/demonstracijskih ukrepov, ki bodo na lokalni, regionalni in nacionalni ravni prispevali k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Z ukrepi se bomo prednostno usmerili na področja trajnostne mobilnosti, obnove ekosistemov omrežja Natura 2000, krožnega gospodarstva, spodbujanja izrabe geotermalne energije ter drugih manj uveljavljenih obnovljivih virov energije.

Kontaktni obrazec

[honeypot honeypot-625 id:hp1]

Kontaktni podatki

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
T: +386 1 400 36 80
F: +386 1 400 35 22
E: gp.svrk@gov.si

Jože Petkovšek
E: joze.petkovsek@gov.si
T: +386 1 400 35 94