Program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je namenjen pospešitvi načrtovanja, krepitvi institucionalnih sposobnosti in izvajanju pilotnih/demonstracijskih ukrepov, ki bodo na lokalni, regionalni in nacionalni ravni prispevali k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Z ukrepi se bomo prednostno usmerili na področja trajnostne mobilnosti, obnove ekosistemov omrežja Natura 2000, krožnega gospodarstva, spodbujanja izrabe geotermalne energije ter drugih manj uveljavljenih obnovljivih virov energije.

Kontaktni obrazec


  Kontaktni podatki

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana
  T: +386 1 400 36 82
  E: gp.svrk@gov.si

  Aleksandra Šuster Močnik, vodja Nosilca programa
  E: aleksandra.suster-mocnik@gov.si
  T: +386 1 400 33 46