Program Krepitev človeških virov

Program Krepitev človeških virov s ciljem izboljšanja človeškega kapitala in baze znanja je namenjen krepitvi človeškega kapitala ter podpira razvoj kompetenc za 21. stoletje, razvoj kreativne ekonomije (industrije), boljšo povezanost izobraževanja in usposabljanja z realnim okoljem, razvoj podpornih ukrepov za vključevanje v življenje in delo posebnih skupin, ki so izključene ali imajo slabši dostop do podpornih sistemov. Nadalje program spodbuja razvoj ukrepov za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja na lokalni ravni ter krepitev kapacitet institucij za dobro upravljanje, medsektorsko in medresorsko sodelovanje.

Kontaktni obrazec


Kontaktni podatki

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
T: +386 1 400 36 80
F: +386 1 400 35 22
E: gp.svrk@gov.si

Silvija Jakopovič
E: silvija.jakopovic@gov.si
T: +386 1 400 34 33