Za poročanje o nepravilnostih se prosim obrnite na spodnje naslove:

Urad za nadzor proračuna

Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana
Tel: +3861 369 69 00
E-mail: mf.unp@mf-rs.si

PRITOŽBENI MEHANIZEM –  POROČANJE O NEPRAVILNOSTIH (v skladu s členom 11.8. Uredbe o izvajanju Norveškega in EGP finančnega mehanizma 2009-2014)

EGP in Norveški finančni mehanizmi izvajajo politiko ničelne tolerance glede korupcije in slabega upravljanja. Sledijo politiki dobrega upravljanja, njihova implementacija je osnovana na načelih odprtosti, transparentnosti in odgovornosti.

V primeru da ste zasledili sum slabega upravljanja ali korupcije, prosimo da to sporočite Uradu za finančne mehanizme, Nacionalni kontaktni točki (NKT) ali drugi instituciji, odgovorni za upravljanje donacijske sheme. Prijava bo obravnavana zaupno. Kontaktirali vas bomo v okviru desetih delovnih dni. Prijavo lahko oddate tudi anonimno.